Kend privatforbruget – få god økonomi

For at få en god økonomi er det nødvendigt at man kender sit privatforbrug.

  • Få lavet et budget der indeholder de væsentligste poster. De faste udgifter til husleje, forsikringer osv. skulle være enkle, men
    poster som husholdning, ferie og diverse er ofte større end budgetteret. Hold antal af poster til et minimum ellers mistes overblikket.
  • Det er nødvendigt, at der i en periode følges op på, hvad pengene bruges til – så saml alle bonner og lav regnskab hver måned – eller
    betal alt med dankort og brug udskrift fra dankorts-kontoen som regnskabsside pr. måned (det fungerer)
  • Tag en årlig runde med forsikringer, telefon og internet og energipriser – der er ofte penge at hente på denne konto.

Når der er styr på ovenstående, finder man jo nemt ud af om man tjener mere eller mindre end det privatforbrug man har. Hold jer fra
unødvendige lån til ekstravagane ting som dyre mobiltelefoner, iPad osv. – livet leves lykkelig uden altid at have det nyeste, største
og smarteste.

Økonomisk gevinst ved at forrente maksimalt

Er der penge på kontoen, så sørg for at få dem forrentet maksimalt, der er mange muligheder for at få en større rente end den, din bank
giver dig. Så vær ikke for loyal over for din bank, der kan nemt hentes 1 til 2 % mere end din bank giver (brug f.eks. Conomia –
det fungerer.

Lav en pensionsopsparing

Sørg for at din pensionsopsparing total er på min 18 % af din årlige indkomst – så får du et fornuftigt liv, når du skal pensioneres.
Brug ikke mere end du tjener – spar op og undgå forbrugslån – så sover du godt om natten!