Renten er historisk lav og det betyder at F1-lånene er ekstra billige. Men
besparelsen kan via T-lån bruges til at forkorte løbetiden.

F1-lån er rekord billige

Rigtig mange boligejere nyder i år godt af, at deres F1-lån er rekord billige.
Ja, der tales endda om, at når inflationen og værdien af rentefradraget regnes
med, er det gratis at låne.

Men mange er stadig usikre overfor F1- lån eller andre lån med variabel rente,
for hvad sker der, når renten siger igen. Mange vil derfor gerne have den
tryghed et fast forrentet lån giver, så man ved hvad huslejen er i mange år
frem.

Fastforrentede lån problematiske for tiden

Problemet for tiden er imidlertid, at renten på de fastforrentede lån ligger
lidt uheldigt. 5 pct- lånene har en kurs over 100 og tilbydes derfor ikke af
realkreditinstitutionerne. 4 pct.-lånene har til gengæld så lav en kurs ?
under 95 ? at kurstabet bliver for stort. Hvad skal man så gøre, hvis man
gerne vil have sikkerheden, men ikke synes det er attraktivt at få et stort
kurstab?

Garantilån er en mulighed

Der er selvfølgelig de såkaldte garantilån, hvor renten baseres på den korte
rente ligesom med F1-lånene, men der er en maximumsgrænse for renten. Det er
et kendt produkt. Det betyder man får den lave ydelse når renten er lav, men
ikke risikere at ydelsen stiger mere end til et aftalt niveau, svarende til
den rentemaxgrænse lånet har.

T-lån: Samme ydelse i løbetiden, men løbetiden forkortes

Men der findes også en anden mulighed. Et lån, som er et F1-lån, men hvor det
er løbetiden der variere med den skiftende rente, ikke ydelsen.

Det vil sige, at man tager et lån, hvor den aftalte årlige ydelse svarer til,
hvad der skal betales fx på et 5 pct. 30-årigt lån. Men da renten af lånet
er meget lavere for tiden betyder det, at løbe tiden er meget kortere, fx 22 år.

Hvis renten stiger, vil ydelsen blive fastholdt, men løbetiden vil blive forlænget,
fx til 24 år. Falder renten vil løbetiden forkortes.

Et sådant lån hedder et T-lån.

Desværre er der ikke mange realkreditinstitutioner, der tilbyder det, for tiden
kun Realkredit Danmark, men det kan da forhåbentlig ændre sig.