Finanskrisen og realkreditlån

Fordelen ved finanskrisen er for realkreditlåne kunderne, at renten er lav og udsigten
til rentestigning i 2012 er minimal hvis man spørger økonomerne i Danmark.

Kina

Prisen på realkreditobligationerne bliver sat, som så meget andet, på baggrund af udbud
og efterspørgelse. I FinansWatch den 3. januar 2012 kunne man læse at vedholdende, om end ubekræftede, markedsrygter om at Kina og Singapore “køber” op i det danske realkreditobligationsmarked. Dette kan betyde, at de 3% fastforrentet realkreditobligationer med 30 års løbetid er tættere på at komme i spil end tidligere.

Realkreditlån på 3,5%

Tommelfinger-reglen er “normalt”, at der skal være en forskel på 2% før en omlægning
omkostningsmæssigt kan betale sig.

Dvs. at låntagere med 5% afventer, at 3%-lån kommer i omløb. Men “presset” på
obligationsmarkedet har betydet, at realkreditinstitut-terne er valgt at udstede
3,5% obligationer.

Det betyder, at nye låntager, kunder med variabel forrentet lån som søger sikkerhed
og stabilitet samt låntager med et lån på 5% og derover samt en restgæld på over
500 tkr. og en løbetid på over 15 år med fordel kan vælge dette lån.

Ulempen ved lånet er, at serierne kan bliver små hvis renten snart flytter sig igen
enten i opadgående eller nedadgående retning. Det kan betyde at kursfastsættelsen
ved indfrielsen kan blive ugunstig.

Realkreditlån til kurs 95

Tommelfinder-reglen er “normalt” at kursen på det nye lån skal være over kurs 95 for,
at kurstabet ikke bliver så stort at rentebesparelsen ikke forsvinder på grund af
stigningen i restgælden. De nye 3,5% lån åbnede i ca. kurs 97,5, hvilket betyder at
de opfylder denne tommelfinger-regel.

Konvertering af variabel forrentet lån til 3% lån

Kommer 3% lån med 30 års løbetid i omløb og med en kurs på 95 og derover, så er der
rigtig mange som bør optage dette lån. Udover at man får et meget fordelagtigt lavt
fast forrentet lån med lang kredittid så får man også et rigtig godt udgangspunkt for
indfrielse på sigt med en stor skattefri kursgevinst. Så lad os alle holde os parat
og mens vi venter gå variabel med årlig rentetilpasning hvis økonomien er sund.

Næste opsigelsesfrist er den 31.1.2012

Vær opmærksom på, at du kan spare differencerenterne ved omlægge dit fastforrentede
lån op til en opsigelsesfrist. Næste opsigelsesfrist er den 31. januar 2012.

Conomia.dk anbefaler

  • Har du et 5% eller højere fastforrentet realkredit bør du omlægge lånet nu.
  • Har du en sund økonomi bør du vælge variabel forrentet lån med årlig rentetilpasning.
  • Ønsker du fastforrentet lån kan du p.t. få såvel 3,5% (30 år) lån som 3% (20 eller 15 år) lån til gode kurser.
  • Ved realkreditlån på over 3 mio. kr. kan man med fordel overveje, at lave et “kombi-lån”.
    Med eksempelvis en procentdel i 3% fast rente med afdrag i 20 eller 15 år og resten i
    variabel rente uden eller med afdrag.