Den 23. juni 2010 har Konkurrencerådet afgjort, at Nykredit ikke må hæve
sine bidragssatser på lån til privatkunder her og nu.

Nykredits fusion med Totalkredit

I 2003 godkendte Konkurrencerådet Nykredits fusion med Totalkredit, og i
den forbindelse afgav Nykredit en række tilsagn for at imødekomme godkendelse
af fusionen. Et af tilsagnene var vedrørende størrelsen af bidragssatsen,
som private kunder betaler Nykredit for at administrere deres realkreditlån.
Tilsagnet indebar, at bidragssatsen blev nedsat til 0,50 %.

Konkurrencerådet vurderer, at Nykredits tilsagn om bidragssatsen ikke er
tidsbegrænset, og Nykredit skal derfor efterleve det, indtil Konkurrencerådet
eventuelt træffer afgørelse om at ændre det.

På den baggrund får Nykredit påbud om ikke at forhøje bidragssatsen på
realkreditlån til privatkunder for nye lån og lån, som er optaget efter den
14. oktober 2003.

Spørgsmål / svar

Betyder afgørelsen, at Nykredit aldrig kan hæve sine bidragssatser på lån til privatkunder?

Afgørelsen betyder, at Nykredit ikke kan hæve sine bidragssatser, før
Konkurrencerådet eventuelt træffer en afgørelse om at ændre Nykredits tilsagn.

Tilsagn, som en virksomhed afgiver for at få godkendt en fusion, skal overholdes. Men en myndighed som Konkurrencestyrelsen er forpligtet til at genoptage en sag, hvis de faktiske forhold har ændret sig tilstrækkeligt. Styrelsen vil derfor nu vurdere, om der er grundlag for at ændre tilsagnet.

Hvilken betydning har afgørelsen for boligejerne?

Nykredit har oplyst, at en forhøjelse af bidragssatsen ville medføre en øget månedlig udgift på 85 kr. før skat, hvis lånet er på 1 mio. kr. Efter skat ville den ekstra månedlige udgift udgøre 60 kr. Afgørelsen betyder, at boligejerne sparer disse udgifter.

Hvornår afgør myndighederne, om Nykredits tilsagn om bidragssatser skal ændres eller ej?

Styrelsen vil skulle foretage en grundig vurdering, og derfor vil vi nok komme ind i 2011, før der foreligger en endelig afgørelse.

Kan Nykredit anke Konkurrencerådets afgørelse?

Ja, Nykredit vil kunne anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet.