Konvertering af boliglån

Nu har Totalkredit netop åbnet op for muligheden for at optage 7 % boliglån. Det kan betyde store fordele for boligejere. Mulighederne retter sig mod boligejere, der henholdsvis har 4 % og 5 %-boliglån. Disse låntagere kan få glæde af boliglånets friværdibeskyttelse.

“Hvis man har et 4 % eller 5 %-boliglån, så kan der være mulighed for en pæn reduktion af restgælden, hvis man konverterer boliglån – dog med en smule større ydelse. En omlægning fra 5 % til 7% kan fx skære ca. 9% af restgælden”, fortæller kunderådgiver Flemming Andersen fra Andelskassen Østjylland.

Hvornår er en låneomlægning fordelagtig?

Konvertering op i rente er ikke fordelagtigt for alle kunder med 4 og 5 % boliglån. Hvis det udelukkende er en låneomlægning, der er emnet, så bør boliglånet have en størrelse på minimum kr. 750.000. Er boliglånet mindre, så kan låneomlægning op i rente dog godt være en fordel – hvis det for eksempel sker i forbindelse med, at der også optages yderligere belåning.

Konvertering op i rente bør kun foretages af kunder, der har en forventning om at renten indenfor overskuelig fremtid falder igen.

Hvad sker der ved et rentefald?

“Et eventuelt rentefald vil give mulighed for at nedkonvertere det nye lån og derved opnå en lavere ydelse. Det er den optimale situation med både lavere restgæld og lavere ydelse. Gevinsten opnås også ved et senere boligsalg eller førtidsindfrielse, hvis renten er faldet”, forklarer Flemming Andersen fra Andelskassen Østjylland.

Som nedenstående regneeksempler viser kan der være store fordele ved at konvertere op i rente, men som tidligere nævnt er der et par forudsætninger, der bør være opfyldt.

Regneeksempler ved nye lånemuligheder

I følgende regneeksempler kan du se nærmere på konsekvenserne af de nye lånemuligheder:

Konvertering af boliglån - eksempel 1

Kilde Totalkredit

Konvertering af boliglån - eksempel 2

Kilde Totalkredit

Konvertering af boliglån - eksempel 3

Kilde Totalkredit

Konvertering af boliglån - eksempel 4

Kilde Totalkredit

Artikel skrevet af:
Andelskassen Østjylland