Er det nu jeg skal købe ejerbolig?

Det spørgsmål stiller mange sig i øjeblikket. Det bunder i flere års stilstand på
boligmarkedet og en Finanskrise 2.0, der stadig truer. Der er mange analyser og
spådomme om den fremtidige udvikling. Ingen kan svare på, hvad der kommer til at
ske med boligpriserne de kommende 5 år eller længere.

Prisudviklingen på boligmarkedet

Prisudviklingen på boligmarkedet følger ud fra en rationel betragtning lønudviklingen.
Vores indtægter er gennem tiden steget mere end inflationen. Realkreditforeningen har
foretaget en undersøgelse baseret på statistik fra Nationalbanken, som viser at
boligpriserne siden 1938 har været godt 2% mere stigende om året end inflationen.

De udsving som kan finde sted på den korte løbebane kan skyldes arbejdsløshed, renter,
udbud af boliger og forventninger til priserne. Lige nu ser vi stigende arbejdsløshed,
dog lav rent historisk og meget lave renter. Det burde give stigende priser. Dog sidder
Finanskrise 1.0 og 2.0 i os alle og gør, at vores forventninger trækker ned på priserne.

Ligenu er det gratis at lån penge!

Når man ikke kan spå om faktorerne for fremtiden bør man udgangspunkt i ens egen
situation. Låner du i dag penge til en bolig ligger gennemsnits renten omkring 4,15%.
Dette med udgangspunkt i 80% af de helt nye 3,50%´s fast rente lån i realkredit. 15%
bankfinansiering til 9% og 5% i udbetaling. Renten er fradragsberettiget, så efter skat
betaler du 2,82% i rente. Inflationen lå i hele 2011 på 2,78%, hvorfor du reelt låner
penge til 0,04%.

Det er meget tæt på gratis selv med fast rente.

Afdragene på ens gæld ligger på omkring 2% om året og vil være stigende igennem årene.
Det vil sige, at når man har boet i huset i 10 år har man afviklet ca. 25% af gælden.
Samtidigt er ens løn steget med inflationen som dermed ligger omkring 27,8% højere
om 10 år. Dermed skal din ejerbolig falde omkring i omegnen af 50% over de kommende
10 år for at du ikke har friværdi i din ejendom.

Alternativet til køb af ejerbolig er leje

Alternativet til køb er leje. Her er de fleste lejekontrakter opbygget, så huslejen
stiger med 3% om året for at imødegå inflationen. Derfor vil stigningen følges med
ens løn. Den store forskel på leje eller køb er vedligeholdelsen. Når du bor til leje
er det i lejen, mens det i ejerboligen er for egen regning.

Med dette i betragtning ville jeg IKKE stoppe mine planer omkring køb af bolig.
Det er nu man kan handle om prisen på boligen og låne penge gratis ifht. udviklingen
i samfundet.