Uret skal stilles en time frem sammen med havemøblerne, hvilket endegyldigt indikere
at vinteren er forbi, og at vi nu går foråret i møde.

Boligkøbere til åbent hus

Foråret betyder også at mange potentielle boligkøbere pr. tradition benytter den
kommende tid til at tage ud til åbent hus arrangementer og se på boligemner som
de har set salgsopstillinger af på internettet.

Undersøgelser viser at mange boligkøbere føler, at en ejendomshandel virker noget
uoverskuelig, og en del boligkøbere ligefrem føler forløbet noget stressende,
særligt omkring forløbet op til underskrivelsen af købsaftalen, hvor sælger måske
har flere tilbud på hånden.

Ejendomsmægleren er sælgers rådgiver – hvem er din rådgiver?

Det er væsentligt at holde sig for øje, at ejendomsmægleren betales af sælger,
og derfor naturligvis også er sælgers rådgiver. Ejendomsmægleren betales således
for at varetage sælgers interesser, således at sælger opnår den bedst mulige
handel, herunder naturligvis den højeste pris.

Boligkøberne bør derfor have deres egen professionelle rådgiver i en ejendomshandel,
som er uafhængig af banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter og som
alene varetager købers interesser.

En ejendomshandel skal være overskuelig

Denne artikel vil kort forsøge at belyse forløbet i en typisk ejendomshandel og
redegøre for advokatens rådgivning i en ejendomshandel, hvis primære rolle netop
er at håndtere de forhold som gør, at mange boligkøbere føler, at en ejendomshandel
føles uoverskuelig.

Hvad skal din gøre, når drømmehuset er fundet?

Et åbent hus arrangement afholdes ofte i weekenden, hvor f.eks. støj fra de
omkringliggende omgivelser kan være anderledes end på en normal arbejdsdag. Det er
derfor en rigtig god idé, at få fremvist ejendommen af flere omgange og helst på
forskellige tidspunkter af dagen.

Hvis en ejendom har den rigtige indretning, beliggenhed og i øvrigt opfylder
dine/jeres ønsker til et nyt hjem, vil næste skridt ofte være, at ejendomsmægleren
vil præsentere dig/jer for en standardiseret købsaftale.

Allerede inden du underskriver en købsaftale, kan der være ide i at tage kontakt
til en advokat som kan rådgive dig/jer omkring fastsættelse af pris og vilkår.

Købsaftalen er kun et tilbud

Nogle gange vil du ikke føle at der er tid til, at købsaftalen kan afvente
advokatens gennemgang. I det tilfælde er det vigtigt, at du får indsat et
advokatforbehold i købsaftalen.

Vær opmærksom på at købsaftalen kun er et tilbud til sælger, indtil sælger har
underskrevet købsaftalen. Det anbefales derfor, at sælger underskrift indhentes
umiddelbart efter, at du har underskrevet købsaftalen. Hvis der er flere købstilbud
i spil bør det afklares, hvornår sælger endeligt beslutter hvilket købstilbud som
accepteres.

En købsaftale bør i sådan en situation indeholde en frist, hvorefter købstilbuddet
bortfalder, hvis sælger ikke har accepteret indenfor fristen.

Advokatforbehold i købsaftalen

Advokatforbeholdet betyder at du ikke er bundet af aftalen, hvis advokaten ikke
kan godkende handlen. Advokatforbeholdet kan også benyttes til efterfølgende at
genforhandle pris eller vilkår, hvis gennemgang af ejendomshandlens dokumenter måtte
vise forhold som ikke umiddelbart var oplyst for køber ved afgivelsen af købstilbuddet
f.eks. at taget efter nærmere undersøgelser viser sig i dårligere stand end først
antaget.

Hvis du, efter advokaten har gennemgået ejendommens dokumenter, i fællesskab med
advokaten beslutter, at du ikke ønsker at købe ejendommen, koster det ikke andet
end omkostninger til advokaten at træde tilbage fra handlen. Formuleringen af et
sædvanligt advokatforbehold kan findes på www.danskeboligadvokater.dk.

Fortrydelsesret for dig som køber

Ved siden af advokatforbeholdet gælder købers fortrydelsesret, som betyder at køber
uden videre kan fortryde handlen, hvis dette meddeles sælger senest 6 hverdage fra
købsaftalen blev underskrevet. Ved benyttelsen af fortrydelsesretten skal køber betale
1 % af købesummen i kompensation til sælger.

Advokaten sikrer dig imod ubehagelige overraskelser

Når købsaftalen er tiltrådt af sælger og køber, vil advokaten bede ejendomsmægleren
om at fremsende alle ejendommens dokumenter. I en normal ejendomshandel vil der være
en del dokumenter som skal gennemgås, og selv om en del af dokumenterne kan fremstå
som standardiseret, må dette ikke forveksles med, at der ikke heri kan være ubehagelige
overraskelser, som kan have økonomiske konsekvenser for en nye køber af ejendommen.

Advokatens gennemgang og rådgivning er således købers sikkerhed mod, at der på baggrund
af ejendommens dokumenter, ikke opstår ubehagelige overraskelser.

Advokaten vil udarbejde en allonge til købsaftalen, som nærmere redegøre for de forhold
som sælger skal opfylde for, at advokaten kan godkende handlen.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Advokaten vil samtidig gennemgå ejendommen tilstandsrapport “sundhedstilstand”, og vil
kunne rådgive om nødvendigheden af at lade ejendommen gennemgå af købers egen
byggesagkyndige, hvilket særligt kan være relevant, hvis tilstandsrapporten indeholder
forhold som den byggesagkyndige anfører skal undersøges nærmere (UN).

Tilstandsrapporten er tæt knyttet til ejerskifteforsikringen, og advokaten vil derfor
også kunne rådgive om fordele/ulemper ved at tegne en udvidet ejerskifteforsikring.

Advokaten som tovholder

Når alle dokumenterne er gennemgået, og sælger og køber er blevet helt enige, vil
købers advokat sædvanligvis berigtige handlen, hvilket vil sige, at advokaten er
tovholder på den formelle papirgang omkring ejendommens overdragelse (f.eks. digitalt
skøde, refusionsopgørelse, korrespondancen med banker og realkreditinstitutterne og
endelig frigivelse af købesummen).

Med disse ord er der blot tilbage at ønske god boligjagt.