Afslag på trods af god betalingsevne og god kredithistorik

Flere og flere oplever, at få afslag på et realkreditlån, trods god betalingsevne
og god kredithistorik. Risikovilligheden er generelt blevet mindre.

I en sådan situation kan det være en idé at se mod pantebrevsmarkedet, som efter
nogle turbulente år, igen er ved at finde fodfæste, som en alternativ finansieringskilde.

Pantebrevsselskabet Dapafo tilbyder lån til personer eller virksomheder, som af den
ene eller anden grund ikke kan opnå almindelig realkreditbelåning.

Hvornår skal man vælge pantebrevsmarkedet

Vores gennemførte sager er meget forskellige, men i følgende situationer har vi tidligere
fundet løsninger:

 1. Stor-familien

  I familier med udenlandsk baggrund flytter flere generationer ofte sammen under samme tag,
  hvilket nogle gange giver problemer med at opnå sædvanlig finansiering, da en alm. kreditvurdering
  efter fastlagte skemaer og politikker, som udgangspunkt er lavet til alm. kernefamilier – og tager
  ikke højde for de besparelser der ligger i at bo flere sammen.
  I sådanne situationer har god erfaring med at kunne tilbyde lån alligevel.

 2. Den selvstændige

  Den selvstændige erhvervsdrivende, som grundet krisen har haft et dårligt regnskab da krisen for
  alvor rasede i 2008 og 2009, men er kommet på fode igen, vil ofte blive mødt med krav om flere
  gode regnskaber i træk inden der kan opnås lån i fast ejendom.

  Her kan vi forholde os mere nuanceret og måske tilbyde lån.
  Når kortfristet gæld omlægges til langfristet gæld mindsker det virksomhedens sårbarhed overfor
  evt. yderligere stramninger i kreditmulighederne.

 3. Anden fast ejendom

  Det er et godt princip, at man har solgt sin tidligere ejerbolig inden man køber en ny. Der
  kan imidlertid være situationer, hvor købere måske har en tidligere bolig, som udlejes. I
  visse situationer kan dette medføre afslag på et realkreditlån til køb af ny bolig.
  Her kan vi ofte også hjælpe.

Nogle gange gives der også afslag på pantebreve

Personer med en “kredit-historik”, som indikerer overbrug og/eller uansvarlighed kan vi ikke hjælpe.
Som udgangspunkt må køber ikke være registreret i RKI eller have udlæg på ejendommen. Er der imidlertid
god forklaring, kan vi måske hjælpe alligevel.

Ikke 2 lånesager er ens. Derfor har Pantebrevsselskabet Dapafo ingen fast prisliste.
Priser og vilkår er tilpasset hver enkelt lånesag/opgave. Der kan i de fleste tilfælde opnås lån med
enten fast eller variabel rente.

Pantebrevsmarkedet er ikke længere “gråt”

Pantebrevsmarkedet i modsætning til tidligere nu reguleret af Finanstilsynet. Kun godkendte selskabet
må anvende betegnelsen “pantebrevsselskab”. Finanstilsynet stiller krav til pantebrevsselskaber omkring
bl.a. faglig kompetence og hæderlighed i ledelse og bestyrelse, forretningsplan m.v

Pantebrevslånet kan indfries til en fast kurs

Pantebrevslån er dyrere end realkreditlån, og nogle gange også dyrere end et banklån. Fordelen ved et
pantebrevslån er imidlertid, at vilkårene på intet tidspunkt i lånets løbetid kan forringes i forhold
til låntageren.

Så længe lånets ydelser betales rettidigt, kan lånet ikke forlanges indfriet før tid,
og rentevilkårene kan ikke forringes. Hvis Låntager senere kan optage et billigt realkreditlån, kan
pantebrevslånet til enhver tid indfries til en fast kurs.