Mange boligejere vælger kun en slags realkreditlån

Hvorfor vælger mange boligejere kun en slags lån, når de finansierer deres hus. Det bør overvejes
at have 2 forskellige lån i huset. Dermed får du en meget mere fleksibel finansiering, som kan modstå
renteændringer i både opad og nedad gående retning.

Flere lånetyper

Når du skal have finansieret dit hus eller have ændret dine lån i huset skal det overvejes med flere
lånetyper. Vi er ofte alt for fokuseret på enten at vælge fastforrentet lån eller et rentetilpasningslån.
Så firkantet behøves det overhovedet ikke at være. Det ville være sund fornuft at dele lånet op. Når du tager lån
i dit hus kan det lidt sammenlignes med at foretage investering af sin formue. Der køber du ikke kun en type
obligationer, men ønsker at sprede din risiko. Det skal du også overveje med dine lån.

Egen forsikring

Ideen bag ved at have to lånetyper i sit hus er, at hvis renten stiger, så vil ydelsen ganske vist stige på
det ene, men til gengæld vil restgælden falde på lånet med den faste rente. Falder renten derimod, så får
man ganske vist en anelse højere restgæld på lånet med fast rente, men en lavere ydelse på rentetilpasningslånet.

Ved optagelse af to lånetyper laver man sin egen “forsikring” mod stigende og faldende rente og det kan tilpasses
ens risikoprofil, så man vælger en fordeling på f.eks 60% fast rente og 40% rentetilpasning. Derfor kan det
sammenlignes med en forsikring mod rentestigninger. Et 100% fastforrentet lån svarer til en selvrisiko på nul.

Aktiv gældspleje og afdragsfriheden

En anden helt klar fordel ved at have to lånetyper er, at du kan lave en mere aktiv gældspleje. Du kan vælge
afdragsfrihed på det ene lån og udnytte denne besparelse til afdrag på det andet. Ligeledes kan du bruge
besparelsen ved renteforskellene til yderligere afvikling på det dyreste lån. Derfor åbner flere lån mulighed
for større fleksibilitet i ens økonomi.

Realkreditmæssige overvejelser

Da der er større etableringsomkostninger ved at optage to lån i stedet for et skal det samlede skyldige beløb
til realkreditten være fra omkring kr. 1500.000,00 og op efter. Yderligere kan dette forslag ikke lade sig gøre
i Totalkredit, da de kun har 6 forskellige finansieringspakker. Du skal derfor have det to-delte lån hos Realkredit
Danmark eller BRFkredit.

Kom videre med dit realkreditlån

Tag en uvildig rådgiver med på råd. Den uvildige rådgiver kan foretage beregninger på dine lån. Samt sørge for
løbende overvågning af økonomien inkl. rådgivningen omkring hele din økonomi og hvad lige netop du skal gøre og
kan spare. Den uvildige rådgiver kender rigtigt meget til bankernes priser og hvem der ligger bedst i markedet.
Dermed slipper du også for selv at bruge tid på det og får tryghed samt overblik i din økonomi.