Ejendomsmarkedet er gået fuldstændig i stå, ingen kan få solgt og alle har lært at man ikke
skal købe før man har solgt derfor er antallet at handler begrænset.

Om boligpakken

Den 20. august 2011 præsenterede Statsminister Lars Løkke Rasmussen derfor en boligpakke med
henblik på at sætte skub i ejendomsmarkedet. Boligpakken går i korte træk ud på følgende:

 • Suspendering af tinglysningsafgiften
 • Suspendering af ejendomsværdiskatten
 • Suspendering af grundskylden

Vi ved endnu ikke om ovennævnte bliver gældende, og om det bliver fra 1.9.2011 (eventuel
allerede fra 20.8.2011) til 1.1.2013.

Hvor meget betyder det at tinglysningsafgiften suspenderes?

Afgiften for tinglysning udgør 1.400 kr. i retsafgift + 0,6 procent af ejerskiftesummen eller
den offentlige vurdering, alt efter hvilket af beløbene, der er højest.

Beregning ved køb af bolig til 3 mio. kr.

Retsafgift 1.400,00 kr.
Stempel 0,6 procent af 3 mio. 18.000,00 kr.
Ialt 19.400,00 kr.

Hvor meget betyder suspendering af ejendomsværdiskatten?

Ejendomsværdiskatten udgør som udgangspunkt 10 promille af den del af ejendomsværdien, der ikke
overstiger 3.040.000 kr. og 30 promille af resten.

Siden 2002 har der været skattestop på ejendomsværdiskatten. Det betyder, at man er skattepligtig
af den mindste af følgende af følgende værdier:

 • Ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret
 • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002
 • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 procent

Den laveste af de 3 vurderinger, som du kan finde på www.skat.dk under ejendomsvurdering, ganger
du med 10 promille af beløbet op til 3.040.000 kr. og 30 promille af det resterende beløb.
Dvs. at hvis den laveste vurdering er på 3. mio. kr. vil ejendomsværdien blive på 30.000 kr.

Nedslaget i ejendomsværdiskatten kan dog maksimalt udgøre 20.000 kr. ifølge forslaget.
Dvs. at man sparer 20.000 kr. i ejendomsværdiskat i 2012 samt forholdsmæssigt i 2011.

Hvor meget betyder suspendering af grundskylden?

Grundskyld, der også kaldes ejendomsskat, beregnes som en promille af ejendommens grundværdi.
Promillen er forskellig fra kommune til kommune men ligger mellem 16-34.

Nedslaget i grundskylden kan ligeledes maksimalt udgøre 20.000 kr.

For at regne ud, hvor meget du slipper for at betale ved et boligkøb, skal du derfor:

 • Finde den bolig du påtænker at købe og indhente den offentlige grundvurdering.
  Du kan bl.a. finde grundværdien på www.ois.dk eller evt. på salgsopstillingen hvis ejendommen er sat til salg.
 • Finde ud af, hvad grundskylden er i den kommune, du vil købe bolig i.
 • Beregne grundskylden ved at benytte promillesatsen for boligens kommune på grundværdien på boligen.

Eksempel 1: Ejendom i Aarhus kommune

En ejendom i Aarhus kommune (promille 24,58) med en grund, der er vurderet til 600.000 kr.
vil således give en besparelse på 14.748 kr. i ejendomskat/grundskyld.

Eksempel 2: Ejendom i Københavns Kommune

En ejendom i Københavns Kommune (promille 34) med en grund, der er vurderet til 600.000 kr.,
vil således give en besparelse på 20.400 kr. i grundskyld, men idet der er loft på beløbet vil
besparelsen i alt blive på 20.000 kr.