Boligmarkedet er bedre end sit rygte

Boligpriserne stiger! Det viser ny statistik fra Realkreditrådet her til morgen. På landsplan steg priserne for parcel- og
rækkehuse med 0,9 pct. på kvartalet. Tilsvarende steg ejerlejlighederne med 1 pct. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, så
fritidshusene faldt med 0,2 pct. på kvartalet.

Positive bevægelser og stabilisering på boligmarkedet

Dagens tal vidner imidlertid om, at boligmarkedet er langt bedre end sit rygte. Igennem nogen tid har vi nu set tegn på
positive bevægelser og stabilisering. Det er godt nyt, om end vi ikke kommer uden om, at vendingen fortsat er skrøbelig.
Årsagen er, at den underliggende økonomi fortsat halter. Det er dog positivt, at vi også kan konstatere en stigende
handelsaktivitet. Det vidner om, at stadig flere har mod på at købe bolig og at stadig flere får lov til at købe bolig. Der
er således blevet handlet 4,5 pct. flere parcel- og række huse i andet kvartal sammenlignet med første kvartal i år.

Tilsvarende ses der en kraftig stigning for handelsaktiviteten for ejerlejligheder, hvor der er sket en stigning på 10,7 pct.
over kvartalet. Udviklingen dækker over store regionale forskelle, og helt som vanligt trækker boligmarkedet i og omkring
København fra det øvrige marked. Sådan plejer det at være, når boligmarkedet vender.

Vi forventer et mere stabilt boligmarked

På den lange bane forventer vi, at boligmarkedet vil stabilisere sig igennem andet halvår af 2012. Vi har således
forventninger om, at vi gennem de kommende 6 måneder vil have et boligmarked, hvor vi løbende vil se mere aktivitet, og
hvor priserne bliver mere stabile.

Gennem lang tid har de fundamentale økonomiske forhold for boligkøb været optimale, derfor begynder vi nu at se en vending.
Tilsvarende viser flere og flere undersøgelser, at danskerne er begyndt at tro på boligmarkedet igen. Eneste joker i denne
sammenhæng er arbejdsmarkedet. Der er ingen tvivl om, at udviklingen i ledigheden er tæt korreleret med boligmarkedet,
hvorfor den eneste sorte plet i denne sammenhæng er den stigende ledighed. Ledigheden er således med til at gøre de
positive takter skrøbelige, men det ændrer dog ikke ved, at vi i denne forbindelse tror, at det gode vinder over det onde.

Det ændrer dog heller ikke ved, at boligpriserne for hele 2012 ender med negativt fortegn, når vi kan gøre status ved
begyndelsen af 2013. Men så synes knap 7 dårlige år også at være overstået. Og vi kan forhåbentlig se frem mod 7 gode år.

Samlet ender boligmarkedet dog med et negativt fortegn i 2012

At 2012 ender med negativt fortegn ses også ved, at de positive takter, vi har set på boligmarkedet i begyndelsen af året,
endnu ikke er kraftige nok til at vende fortegnet på ændringstakterne over de sidste 12 måneder. Ser vi således på de
årlige ændringer, er der tale om prisfald på 6,4 pct. for huse, og ejerlejlighederne faldt med 5,4 pct. Helt så galt tror
vi ikke 2012 samlet ender som følge af et langt bedre andet halvår. Vi ser således også at prisfaldene er aftagende. Men
det er ikke realistisk at forvente, at boligmarkedet kan nå at udvikle sig så hurtigt, at der bliver tale om stigende
priser for året som helhed.