Formuerådgivning

Formuerådgivning er et af tidens varme emner. For finanskrisen har sat ekstra fokus på formuerne hos mange velhavende mennesker, som i de senere år har investeret i eksempelvis værdipapirer og ejendomme. Mange har desværre oplevet store værditab som følge af dette.

Tid til at investere

En finanskrise vil måske umiddelbart hæmme investeringslysten eller få investorer til at foretage uoverlagte dispositioner. Det gælder dog om at have is i maven. For under en finanskrise kan det være forretningsmæssigt fornuftigt at fokusere på risikospredning og allokering, så formuen bliver fordelt i de rette investeringskategorier med størst muligt afkast for øje.

Tid er penge, hedder et populært mundheld. Og formuerådgivning kræver ekstra meget tid til analyser, kortlægning af muligheder, strategiske valg og løbende opfølgning, når det gælder valg af pension, finansiering og investering. Tid og timing er blevet meget centrale faktorer hos formuende kunder, da der netop kan ligge en langsigtet gevinst i et grundigt og tidskrævende forarbejde.

Fokus på formuerådgivning

Hos SPARBANK er tiden blevet en medspiller inden for formuerådgivning. Banken har valgt at dedikere et stort antal ekstra rådgivningstimer på hver enkelt kunde:

John Baade Andersen fortæller…
“Vi tilbyder et relativt set højt tidsforbrug på hver enkelt kunde. Vores formuerådgivere har færre kunder end hos
en almindelig privatrådgiver.

Vi tror på, at god tid til formuerådgivning er afgørende for kunderne, som ofte sidder med komplekse udfordringer
og svære beslutninger. Vi bruger meget tid på at komme hele vejen rundt om alle økonomiske aspekter, så det ender med et kvalificeret beslutningsgrundlag”.

Tæt dialog bag tallene

For formuerådgiverne i SPARBANK er det helt essentielt med en tæt dialog, der kan fastlægge den enkelte kundes risikoprofil og strategi på belåning af bolig samt risikoprofil og tidshorisont på investering af frie midler og pensionsmidler. Det kræver tid til at holde mange møder undervejs, knuse tallene en ekstra gang og indtage en proaktiv og fremadrettet holdning:

Lars Tanski fortæller…
“Vi er i virkeligheden meget tæt inde på livet af vores kunder. Vi arbejder tæt, personligt og empatisk med rådgivningen,
hvor der i sagens natur er store beløb på spil.

Vi oplever en stor efterspørgsel efter nuancerede og velkvalificerede anbefalinger med flere vinkler, der kan understøtte
den rigtige beslutning for kunden. Vi bruger meget tid på at minimere kompleksiteten”.

Formuerådgivere på tur

Med en stab af formuerådgivere, et kompetent finansielt bagland og et hovedkontor i Skive samt formuerådgivere i alle større afdelinger, er SPARBANK gearet til at servicere formuende kunder, der som oftest også er virksomhedsejere. Bankens specialister er en slags Task Force eller et rejsehold, der gerne møder op på kundens hjemmeadresse også uden for normal åbningstid.

John Baade Andersen og Lars Tanski fortæller…
“Vi ønsker at bruge tiden på kundens banehalvdel, og strækker os meget langt for at vise vores engagement, kompetence og
fleksibilitet.

Det viser sig ofte at være en god investering for kunden og også for os selv, da fysiske møder og direkte
dialog aldrig går af mode, når det gælder formue-rådgivning”

sparbank - John og Lars formuerådgivere

Formuerådgivning kræver tid til fordybelse. Den leveres af SPARBANKs formuerådgivere som eksempelvis John Baade Andersen, tlf. 9616 2129 og Lars Tanski (stående), tlf 9616 2116 fra afdelingen i Aarhus.
Læs mere på www.sparbank.dk

Fakta om Private Banking i SPARBANK

 1. I SPARBANK er der 12 formuerådgivere, der dækker alle filialer i Danmark.
 2. Formuerådgivning i SPARBANK dækker områder som:
  • – Formueoverblik
  • – Afdækning af kundernes strategier, planer og risikoprofil
  • – Opsparings- og nedsparingsplaner
  • – Optimering af økonomien ved skat, arv og gaver
  • – Finansieringsløsninger afstemt med risikoprofilen
  • – Oplæg til investeringer afstemt efter risikoprofil og ønske til involvering
 3. Private Banking-konceptet i SPARBANK tilbydes kunder, der har en investérbar formue på over to mio. kr.