Redningspakken til danske pengeinstitutter

Dette års tiltagende finansielle krise i såvel Danmark som i resten af verden, hvor flere danske pengeinstitutter har måttet dreje nøglen om eller har været tvunget til at fusionere, har nu resulteret i en såkaldt redningspakke til de danske banker – et sikkerhedsnet under de danske pengeinstitutter.

Redningspakken sikrer alle bankkunder

I modsætning til den tidligere såkaldte indskydergarantiordning, der dækkede privates indskud op til 300.000,- fuldt ud, mens alle beløb herover kunne tabes, så dækker den nye redningspakke i princippet alle bankkunders indskud fuldt ud. I første omgang er det bankerne selv, der skal dække eventuelle tab, men går det så galt, at branchen ikke selv kan løse opgaven, dækker staten resten af indskudene.

Sådan fungerer redningspakken i banksektoren

Alle danske pengeinstitutter, skal indbetale en andel til en fælles pengekasse, der nærmest skal fungere som en forsikring. Størrelsen på det beløb, som det enkelte pengeinstitut skal indbetale, afspejler sig i pengeinstituttets størrelse og derved søges det, at alle pengeinstitutter stilles lige.

Ifølge Økonomi- og erhvevsminister Lene Espersen (K) og finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser hovedpunkterne i redningsplanen for den danske banksektor således ud:

  • Loftet på 300.000 kr. fra Indskydergarantifonden fjernes og kundernes penge sikres i fuldt omfang
  • De danske banker indskyder op til 35 mia. kr. i et selskab, der skal stå for at afvikle danske banker, i det tilfælde at de ikke kan få driften til at løbe rundt. Det er staten, der stiller garanti for selskabet
  • De 35 milliarder har til hensigt at stille garanti for bankerne samt at sikre ro i en krisesituation
  • En ny særlig låneordning for banker etableres af Nationalbanken. Låneordningen gør det muligt for bankerne at låne til en rente på 2 pct. over bankens normale udlånsrente
  • Aktietilbagekøbsprogrammer eller udbetaling af udbytte i den periode, planen løber, samt etableringen af eller forlængelse af optionsordninger må ikke foretages

Redningspakken er et vigtigt signal

Redningspakken, der har fået bred politisk opbakning, sender i følge flere politikere et klart signal til omverdenen om, at den danske stat har fuld tiltro til den danske banksektor på trods af hvad der er sket i de seneste måneder. Signalet om at branchen selv kan løse opgaven, menes at være væsentligt at sende til omverdenen, fordi det indikerer en stærk sektor – alt tvivl til trods, og en stærk banksektor betyder forhåbentligt at danske banker igen kan skaffe indlån fra udlandet, til bedre vilkår end det længe har været tilfældet.

De enkelte pengeinstitutter skal selv aktivt tilbagemelde, om de ønsker at deltage i redningspakken. Denne tilbagemelding skal ske senest 13. oktober 2008.