Internettet vil overhale filialer i finanssektoren

Internettet er i den grad kommet for at blive og vil i fremtiden blive en fortsat vigtigere kanal til kunderne – også indenfor finanssektoren. Det var konklusionen af en undersøgelse blandt deltagerne af FDIH’s konference “Financial Services – The user revolution”, som blev afholdt for nylig.

Filialerne og internettet

I dag konkurrerer bankfilialerne og internettet om at være den vigtigste kanal og det vurderes at i løbet af 5 år vil internettet være helt dominerende, med mobiltelefonen på 2. pladsen. Der er således et radikalt skifte igang i banksektoren.

Det var et af resultaterne af en undersøgelse blandt deltagerne på FDIHs konference. Der var deltagere fra alle dele af finanssektoren, og rundt omkring i organisationerne er der tydelig fokus på den brugerdrevne udvikling af Internettet.

Forventning om øget aktivitet

70% af deltagerne forventede en stigning på mere end 10% i kundernes online-aktivitet allerede næste år, og halvdelen af deltagerne meldte, at der allerede idag er et generationsskifte i gang i deres virksomheders online services.

Bankkunder stiller større krav

Bankkunderne vil i de kommende år stille større krav til bankerne, hvor de både vil have specialiserede ydelser og samtidig discountpriser på de mere banale services. Udviklingen giver bankerne udfordringer, som blandt andet kan løses ved hjælp af et fokus på IT systemer, herunder internettet, og en systematiseret indsigt i bankens processer og forretningsområder.

FDIH

FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel, er en brancheorganisation, der blandt andet beskæftiger sig med internethandel, tendenser på internettet, og afholder seminarer herom.