Så længe Bankpakke 1 er gældende, dækkes indskud i pengeinstitutter, uanset størrelsen på det beløb, du placerer i en bank.
Men den 30.9.2010 udløber Bankpakke 1. Det betyder så, at indskud i pengeinstitutter ikke længere dækkes uanset hvor stort
et beløb, du sætter ind.

Indskydergarantifondens dækning ændres

Fra den 30.9.2010 dækker Indskydergarantifonden kun beløb op til 100.000 euro svarende til 750.000 kroner. Dermed opstår
spørgsmålet: Hvordan er reglerne for indskud, der løber hen over 30.9.2010, når beløbet er større end 100.000 euro?

Eks: En privatperson indskyder 125.000 euro fra d. 25.9.2010 med løbetid på 30 dage. Dækker garantien alle 125.000 euro frem
til udløbet i oktober, idet aftalen jo er indgået mens Bankpakke 1 er gældende?

Ingen garanti på indskud

Jeg har spurgt Finanstilsynet og svaret er klart og utvetydigt NEJ. Et indskud på 125.000 euro er dækket frem til
30.9.2010. Herefter er beløbsgrænsen 100.000 euro. De sidste 25.000 euro i eksemplet ovenfor er således ikke omfattet af
nogen garanti, hverken fra Bankpakke 1 eller fra Indskydergarantifonden.

Tænk dig om, før du foretager et indskud

Derfor: Hvis du påtænker at foretage et indskud hen over det kommende månedsskifte, der er større end 100.000 euro, må du
opdele det i mindst 2 portioner, med mindre du vil tage chancen og lade alt udover 750.000 kroner være udækket!

Indskydergarantien gælder pr. pengeinstitut – ikke pr. indskud

Og husk at garantiordningen gælder pr. pengeinstitut og ikke pr. indskud. Du skal altså fordele pengene således, at der
til hver en tid er indskudt maksimalt 100.000 euro pr. pengeinstitut.

Du kan læse mere om indskydergarantien på
www.gii.dk
og
www.finanstilsynet.dk
.