Hvad sker der i Århus Lokalbank?

Mediedækningen af Århus Lokalbank har været ekstrem igennem en længere periode. Normalt omtaler vi ikke enkelte pengeinstitutter på
Conomia.dk, men idet mange af vore brugere igennem de seneste år har valgt at placere indlån via indlånsbørsen og dagligt kontakter os
med henblik på at få uvildig og gratis rådgivning omkring deres risiko, har vi denne gang valgt at udsende denne skrivelse.

Kapitalplanen for Århus Lokalbank skal gennemføres

Århus Lokalbank har netop offentliggjort en kapitalplan, med henblik på at sikre bankens bevarelse. Kapitalplanen er godkendt og banken
har modtager dispensationer fra myndighederne som gør, at banken skal og kan arbejde målrettet mod gennemførelse af denne.

Århus Lokalbank er ikke overgået til Finansiel Stabilitet A/S

Århus Lokalbank er IKKE ligesom Roskilde Bank, Amagerbanken m.fl. overgået til det statslige selskab Finansiel Stabilitet A/S. Men banken
har derimod formået at konverterer 80 % af den statslige hybridkapital til aktiekapital, hvilket betyder at staten er blevet medejer af Århus
Lokalbank.

Fremtiden for Århus Lokalbank

Der skal ikke herske nogen tvivl om at Århus Lokalbank, ligesom mange andre pengeinstitutter, er i en meget presset situation. Vi mener, at
pressen er ekstrem hård ved dette pengeinstitut og senest har vi også set Dansk Aktionærforening udtale, at der er tale om en “kasino” bank.

Et kasino er i vores verden et sted, hvor man spiller og har det sjovt (hvis man i øvrigt synes, at det er sjovt at gå på kasino). Oftest er der
kun én vinder,nemlig kasinoet og en masse tabere, nemlig dem, der spiller i kasinoet!

At vende al denne kritik og få Århus Lokalbank på rette kurs bliver en kæmpe opgave. Men med de rigtige mennesker og kundernes
opbakning hertil er det ikke en umulig opgave.

Er dine penge i sikkerhed i Århus Lokalbank?

I Danmark har vi indskydergarantiordningen, som også Århus Lokalbank er en del af. Dette betyder bl.a. følgende:

  • Indlån op til 100.000 EURO (cirka 750.000 danske kroner) pr. person/pr. virksomhed er dækket med det fulde beløb.
  • Alle former for pensionsopsparinger er dækket 100 %
  • Børneopsparing er dækket 100 %
  • Værdipapirer (aktier, obligationer m.v.) påvirkes ikke, dog med undtagelse af aktierne i Århus Lokalbank.

BankTorvet.dk anbefaler

Såfremt du har en opsparing som du i en given periode (30 dage, 365 dage eller måske i 3 år) ikke skal bruge, og som du ønsker at få en
højere rente på, kan du med fordel “udnytte” de pressede pengeinstitutters situation. Flere af dem tilbyder nemlig p.t. via BankTorvet’s
indlånsbørs landets højeste satser!

Vi kan ikke anbefale, at du placerer mere end 100.000 EURO (cirka 750.000 kr.) pr. person pr. pengeinstitut.

Spørgsmål om din opsparing

Såfremt du måtte have spørgsmål er du, som altid, velkommen til at sende os en e-mail.